Eerder verschenen: ‘De boomridder’ van Peter Varg

Het einde is nabij!
Na de tweede grote oorlog breekt er een periode van vrede aan. Maar die vrede is maar schijn. De dag komt dat het land van de engelen terug zal proberen te heersen over de zeven zeeën, en dat zal het begin zijn van het einde.
Tijdens een periode van droogte als gevolg van de klimaatverandering zullen miljoenen mensen sterven. Oorlogen, rampen en plagen zullen ons allen treffen.
Onze vrouwen zullen kinderen baren met vreemde gaven en velen zullen de geboorte van hun duivelsjong niet overleven. Als zuchtende schimmen zullen ze na hun dood door de straten van onze steden dwalen, omdat de hemel en de hel voor hen gesloten zullen zijn.
Dan zullen de magische poorten tussen werelden opengaan en de buitenaardse monsters die er door komen zullen van de aarde hun jachtgebied maken.

Peter Varg biedt met de verhalenbundel De Boomridder, net als met ‘Droomsels van de Leegte’, een intrigerend inkijkje in de wereld van zijn trilogie /Kukulkans Meesterplan’.

Recensie NBD Biblion:
Bundel met zes korte verhalen van de fantasyschrijver Peter Varg. Alle hebben het thema oorlog en ondergang gemeen. Ook speelt in deze vertellingen, die niet strikt als afzonderlijke verhalen te beschouwen zijn, de strijd tussen de goden Akash en Leegte een belangrijke rol. Het uitgangspunt is vaak onze moderne wereld die bedreigd wordt door levensvormen die het menselijke kennen te boven gaan. De gebeurtenissen verlopen soms wat chaotisch; hetgeen het lezen wat bemoeilijkt. De thema’s van deze verhalen vindt men ook terug in de trilogie ‘Kukelkans meesterplan’ waarvan reeds twee delen verschenen zijn. De situaties zijn meer herkenbaar als de lezer deze boeken reeds gelezen heeft. Bestemd voor de wat meer geavanceerde liefhebbes van dit genre. Eerder verscheen bij dezelfde trilogie de verhalenbundel ‘Droomsels van de leegte’*. (Drs. J.H. van Capelleveen)

Auteur: Peter Varg
Uitgever: Celtica Publishing
ISBN: 9789491300899
oktober 2018
100 pagina’s