Verhalenbundel: Een uit duizenden

‘Een uit duizenden’
​Duizenden zoeken bescherming, elke persoon heeft zijn eigen verhaal.

verhalenbundel klein

Iedereen is geraakt door de beelden van vluchtelingen die hun leven wagen om naar Europa te komen. Maar wat betekent dat nu eigenlijk, een asielaanvraag? Wie zijn de mensen die asiel aanvragen? Wie zijn de mensen die hun asielaanvraag behandelen? Wat betekent het om een beslissing te nemen in een asieldossier? In de verhalenbundel ‘Een uit Duizenden’ worden al deze vragen beantwoord. IND, COA en DT&V bieden een uniek kijkje achter de schermen van de dagelijkse praktijk van het Nederlandse asielbeleid.

Het Nederlandse asielbeleid wordt uitgevoerd door drie organisaties: de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over toelating, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) verzorgt het vertrek van afgewezen asielzoekers.

In ‘Een uit duizenden’ komen elf medewerkers van deze asielorganisaties aan het woord over asielzoekers die indruk op hen hebben gemaakt, om welke reden dan ook. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Sandy van het COA, die een asielzoekster op haar locatie krijgt die niet weet wat een fornuis is. Lees over Corinne van de IND, die moet beslissen of de bekering van een Iraanse asielzoeker geloofwaardig is. Of lees het verhaal van Lea van de DT&V die te maken krijgt met een uitgeprocedeerde asielzoeker die niet meewerkt aan zijn terugkeer.

De verhalenbundel ‘Een uit duizenden’ is onmisbaar voor iedereen die wil weten hoe het asielbeleid in Nederland wordt uitgevoerd. Klik hier

om de verhalenbundel gratis te downloaden in PDF- of Epub-formaat.