Recent verschenen: ‘Turbulentie’ van David Szalay

Recent verschenen: ‘Turbulentie’ van David Szalay

Twaalf mensen, onderweg, de hele aarde rond. Allen hebben ze een roerig bestaan en hun levens raken elkaar, onderweg. In deze fijnzinnige en aangrijpende schakelvertelling laat Szalay zijn twaalf personages de hele wereld omvatten. In twaalf vliegreizen, van Londen naar Madrid, van Dakar naar São Paulo, Toronto, Delhi en Doha, zijn ze onderweg om broers en zussen, ouders, kinderen, minnaars of niemand in het bijzonder op te zoeken. Szalay beschrijft behendig hoe onze handelingen door kunnen klinken in de levens van anderen, hoe zachtjes ook. Hij nodigt ons uit onze eigen plek in het enorme en fragiele netwerk van menselijke relaties dat onze huidige wereld is, nader te beschouwen.

Recensie NBD Biblion:
Twaalf zeer uiteenlopende personen uit verschillende continenten zijn direct of indirect met elkaar verbonden en spelen om beurten de hoofdrol in een kort verhaal. Ze maken allemaal een vliegreis van of naar huis en komen daarbij meestal in een tragische situatie terecht. De hoofdstuktitels bestaan uit twee vliegveldcodes: het start- en eindpunt van de vlucht. Zo heet het eerste hoofdstuk LGW – MAD en speelt zich af tijdens een reis van London naar Madrid. De volgende vlucht gaat van Madrid naar Dakar (MAD – DSS) enzovoort, totdat de cirkel bij het laatste verhaal weer rond is. De auteur laat zo op impliciete manier zien hoe de mensheid tegenwoordig door de toenemende globalisatie met elkaar verbonden is, maar dat dat niet automatisch leidt tot vrijheid, gelijkheid en broederschap. Interessante vorm en prettig leesbaar. (A. Miedema)

Auteur: David Szalay
Vertaald door Lidwien Biekmann
Uitgever: Nijgh & van Ditmar
ISBN: 9789038806815
maart 2019
Hardcover 142 pagina’s