ABCyourself: website voor jonge schrijvers

 

Wat is ABCyourself?
Jonge getalenteerde schrijvers, die een zeer, zeer grote wens hebben om schrijver te worden, kunnen op de website van ABCyourself een tijdlang nieuwe stukken schrijven en publiceren. Elk stuk heeft een titel, bestaande uit één woord. De website zet de blogstukken op alfabet. Het gaat niet om dat alfabet – ABCyourself is bedoeld om schrijfervaring op te doen, samen met andere jonge talenten. De stukken worden van tijd tot tijd beoordeeld en besproken met oprichter Edward van de Vendel  Ook wordt er met de talenten besproken of het misschien ooit tot een boekpublicatie zal kunnen komen. De gemiddelde schrijfperiode is een jaar, maar dat kan ook korter of langer zijn – dat wordt steeds individueel bepaald – en het is de bedoeling dat er gemiddeld twee nieuwe stukken per week worden geschreven en geplaatst. Het gaat om proza (en niet om poëzie), maar dat proza kan autobiografisch of juist niet en column-achtig of juist niet zijn. Ook kan aan een verhaal in losse afleveringen gewerkt worden. Ook ná de publiceerperiode op de site kan de begeleiding blijven bestaan – als de jonge schrijvers dat willen.

Eens per jaar houdt ABCyourself een theateravond. Op deze avond dragen alle schrijvers voor, en worden zij vergezeld en toegesproken door al langer bekende auteurs, en wordt er ook opgetreden door diverse artiesten.

Neem eens een kijkje op de website van ABCyourself en lees de stukken van deze jonge schrijvers.