Anton de Kom- schrijfwedstrijd – 31 maart/ 1 juli

The Black Archives en Atlas Contact organiseren Anton de Kom-schrijfwedstrijd

The Black Archives, Anton de Kom Stichting en uitgeverij Atlas Contact organiseren een schrijfwedstrijd waarbij het gedachtegoed van Anton de Kom het uitgangspunt vormt. Anton de Kom was een antikoloniaal denker, verzetsstrijder, vader, auteur en dichter. Hij wijdde zijn leven aan de strijd tegen kolonialisme en fascisme. Vele decennia na zijn overlijden wordt hij nog steeds herinnerd en is zijn gedachtegoed een bron van inspiratie voor vele generaties.

‘Wij slaven van Suriname werd tijdens de #BlackLivesMatter-protesten een bestseller, 86 jaar na de originele uitgave. Dit toont aan dat het gedachtegoed leeft en mensen nog steeds inspireert.’ – Mitchell Esajas (The Black Archives)

Anton de Kom werd in 2020 opgenomen in het Canon van Nederland. In februari 2021 nam de Tweede Kamer, na jaren van strijd voor eerherstel voor De Kom, een motie aan waarin stond dat er ‘een ruiterlijk gebaar’ moet komen ‘waarin het foutieve handelen van de toenmalige overheid inzake Anton de Kom ondubbelzinnig wordt erkend.’ Het gedachtegoed van De Kom staat volop in de belangstelling en blijft nieuwe generaties inspireren.

Wie kan er deelnemen?
De schrijfwedstrijd staat open voor mensen uit twee categorieën:

  • Middelbare scholieren
  • Overig (zoals studenten en volwassenen)

Waarover kun je schrijven?
Inzenders worden uitgenodigd om hun relatie tot het gedachtegoed van de Kom onder de aandacht te brengen in een geschreven tekst. De vorm staat vrij: het kan fictie zijn of non-fictie; een essay, een journalistieke reportage of een kort verhaal. In de tekst wordt gereflecteerd op het gedachtegoed van Anton de Kom; op slavernij en het koloniale verleden, de doorwerking ervan in het heden zoals institutioneel en anti-zwart racisme, antikoloniale strijd en solidariteit.

Planning:

  • 22 februari 2021: Opening schrijfwedstrijd
  • Week 14 maart: openbare schrijfworkshop via livestream (meer info volgt!)
  • 31 maart: deadline inzending outlines (max. 750 woorden)
  • Eind april: bekendmaking selectie workshoptraject
  • Eind april – eind juni: traject waarin geselecteerde deelnemers redactionele feedback op hun outlines ontvangen en schrijfworkshops volgen.
  • 1 juli 2021: deadline inleveren definitieve verhalen (max. 3000 woorden)
  • 1 oktober: publicatie bundel en bekendmaking winnaars

​Meer informatierichtlijnen voor outline en de algemene voorwaarden bij de wedstrijd: atlascontact.nl/

Bron en informatie: website the Black Archives