Schrijfwedstrijd ‘Raadselige Roos 2021’ – 1 okt

Literair Cafe Venray organiseert schrijfwedstrijd de Raadselige Roos voor amateur-dichters en -schrijvers uit Nederland en Vlaanderen. Het thema voor deze editie is ‘de overkant’. Zie voor alle informatie, voorwaarden en reglement op de website: www.literaircafevenray.nl

U kunt deelnemen door een gedicht en/of een prozaverhaal in te sturen vóór vrijdag 1 oktober 2021. Het thema voor deze editie is ‘de overkant’ en is verplicht voor alle inzendingen.

De Raadselige Roos schrijfwedstrijd staat open voor iedereen, die de ambitie heeft een verhaal of gedicht te schrijven en biedt u als deelnemer naast een podium ook de gelegenheid om uw werk, prozaverhaal of gedicht, door een jury te laten beoordelen en met dat van andere schrijvers en dichters te (laten) vergelijken. Zoals bij elke wedstrijd horen ook bij een schrijfwedstrijd spelregels. Deze zijn op een aantal punten vernieuwd en zijn te lezen in het Reglement Raadselige Roos 2021.

In het kort: Uw gedicht moet minimaal uit 50 en maximaal uit 150 woorden bestaan. Een verhaal uit minimaal 500 tot maximaal 1500 woorden. Beide mogen niet eerder gepubliceerd zijn en moeten in het Nederlands geschreven zijn.

Let op: bij deze schrijfwedstrijd moet inschrijfgeld worden betaald.