Schrijfwedstrijd Literair Werk

Literairwerk.nl (www.literairwerk.nl) organiseert in het kader van het Erasmusjaar 2016 samen met REALmag. (www.realmag.nl) een schrijfwedstrijd met het thema ‘Lof der zotheid’. De twee beste inzendingen worden gepubliceerd in REALmag. van oktober 2016.

Thema ‘Lof der zotheid’

De Lof der zotheid is het bekendste werk van Erasmus. Het is een satire die in 1511 werd gepubliceerd. De titel bevat een dubbelzinnigheid. Enerzijds kan men het interpreteren als Loflied op de Zotheid, waarbij Zotheid dus, passief, datgene is dat geprezen wordt; anderzijds als de Lof van de Zotheid waarbij de Zotheid, actief, op ironische wijze prijst wat in de maatschappij der mensen zot is. Bij monde van de Zotheid (Moria (Grieks) of Stultitia (Latijns)), die samen met haar dienaars en dienaressen over de wereld heerst, worden allerlei menselijke dwaasheden aan de kaak gesteld. Behalve kerkelijke autoriteiten worden ook kooplieden, vorsten en wetenschappers bekritiseerd.

Meedoen aan de wedstrijd?

Kijk HIER voor alle voorwaarden. Let op, bij deze wedstrijd is er sprake van inschrijfgeld!

DEADLINE: 1 juli 2016