Schrijfwedstrijd 2022: De winnaar van de hoofdprijs

weekwinnaar schrijfwedstrijd

Schrijfwedstrijd 2022: De winnaar van de hoofdprijs

Vandaag maken we de winnaar bekend van onze zomerschrijfwedstrijd. Aan alle deelnemers, nogmaals van harte bedankt voor jullie inzending! Deze editie van de schrijfwedstrijd werd dankzij jullie allemaal een groot succes.

Het winnende verhaal van de schrijfwedstrijd 2022 van Het Korte Verhaal is:

Jochie van Thibaut Coenegracht.

Van harte gefeliciteerd Thibaut! De jury koos jouw verhaal uit als beste en je wint hiermee een boekenpakket en boekenbon.

Hieronder kunnen jullie het juryrapport lezen.

Juryrapport schrijfwedstrijd Het Korte Verhaal 2022

We ontvingen maar liefst 91 korte verhalen over wijsheid die met de jaren komt, of juist wordt verloren. Het thema ‘leeftijd’ gaf inspiratie tot zeer uiteenlopende hersenspinsels: soms morbide, vaak verrassend, af en toe grappig, maar ook weleens poëtisch. Zelfs van de meest vergezochte, nietszeggende schrijfsels heeft de jury kunnen genieten, omdat het altijd mooi is om te zien hoe uiteenlopend schrijvers schrijven. Bovendien toonde het ons wederom hoe moeilijk het maken van een goed kort verhaal is. Zo mag er letterlijk geen letter te veel of te weinig in staan. En ondanks de beperkte ruimte moet de opbouw goed zijn en het verhaal zeker nog enige tijd beklijven.

Over het beste korte verhaal van 2022 was de jury het snel en unaniem eens. Jochie van Thibaut Coenegracht (Gouda, 1994) heeft gewonnen. Een mooi, subtiel, aangrijpend verhaal waarin veel wordt gezegd met weinig woorden. Bovendien het enige verhaal dat dubbel aansluit bij het thema. Een dementerende die troost vindt bij een knuffel maar vergeet dat hij zomaar een nieuw drama kan veroorzaken. We kijken uit naar Thibauts eerste bundel van korte en langere verhalen, eventueel vermengd met gedichten, want deze psycholoog en orthopedagoog schijnt een vanallesschrijver te zijn.

De weekwinnaars lieten zien hoe verschillend een thema kan worden geïnterpreteerd. Zo is het mooi en metaforisch geschreven Songbird van Marc Graetz compleet anders dan Door het raam van Jim van Mourik dat het vooral van de aanlopende spanning moet hebben. Maar beide verhalen ontstijgen de middenmoot.

De jury wil alle inzenders van harte bedanken, maar ook wat tips meegeven. Het lijken open deuren, maar we hebben te vaak gezien dat er in ietwat kromme zinnen te veel wordt verteld. Met te veel bijvoeglijk naamwoorden, te veel uitleg, te lange dialogen, enzovoorts. Veel korte verhalen werden daardoor veel te lang, ook al bleek het toegestane aantal woorden niet overschreden, als u begrijpt wat wij bedoelen. En vergeet nooit om goed op taalfouten te controleren. In een roman zijn ze snel vergeten, in een kort verhaal kunnen ze dodelijk zijn. Over leeftijd, de jaren en ouderdom gesproken…

Marjet Maks
Remko Meddeler
Carien Touwen
Lucas Zandberg

1 Reactie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.