Eerder dit jaar verschenen: ‘De verzuimcoördinator’

De verzuimcoördinator -Nicole Montagne
Over beeld, afwezigheid, bedrog

Dit is een boek over wat we niet kunnen zien.
Een man leidt een schaduwbestaan en verlaat zijn gezin. De achterblijvers krijgen geen nadere toelichting. Hoe vullen zij de lege plekken in? In de beeldende kunst geldt: “er staat niet wat er staat’. Maar wat staat er dan wel? Praag voor de val van de Muur, maar wat wisten we nu eigenlijk van de mensen áchter de Muur?
Een boek over lege, oningevulde plekken. Zorgvuldig bijeengehouden door de verzuimcoördinator, een persoon die afwezigheid registreert.

Recensie NBD Biblion:
Je kent je partner. Althans, dat denk je. Totdat hij jou en jullie kind achterlaat en hij schulden blijkt te hebben. In het eerste deel van deze bundel verhalen en essays over leegte neemt de schrijfster (1961), die ook beeldend kunstenaar is, dit autobiografische element om te onderzoeken wat bedrog met je doet. Met voorbeelden uit de literatuur kruipt ze dieper in de huid van de leugenaar en de bedrogene. Een spel van perspectief vol woede, pijn en (on)begrip. Uiteindelijk leidt deze gebeurtenis de schrijfster terug naar Praag, waar ze dertig jaar geleden stage liep. Ze gaat nu op zoek naar haar herinneringen aan de stad en kijkt terug naar die episode van haar leven. Centraal staat het leven van de Tsjechen, die dromen van maar ook bang zijn voor en later met nostalgie terugkijken op het leven achter de Muur. Het laatste deel lijkt het meest op haar vorige essaybundels, waarin de schrijfster met voorbeelden uit de kunst een ander perspectief biedt op wat we niet zien en denken te zien. Bijzondere combinatie van afstandelijke observering en persoonlijke ervaring. (Vera ter Beest)

Uitgever: Wereldbibliotheek
Auteur: Nicole Montagne