Eerder verschenen: ‘Huwelijksverhalen’ van Mensje van Keulen

“Huwelijksverhalen’ is een bundeling van Mensje van Keulens verhalen over het huwelijk. Het begon meteen al met haar debuut, “Bleekers zomer’, dat in 1972 als een bom insloeg en Mensje van Keulen onmiddellijk hoog op de Olympus van de literatuur plaatste. Maar ook in de decennia daarna koos ze regelmatig het huwelijk tot onderwerp van haar verhalen, die stuk voor stuk een zowel meedogend als meedogenloos inzicht geven in de inspanningen die nodig zijn om een huwelijk te laten slagen. De verhalen bijeengebracht in Huwelijksverhalen bieden naast dit inzicht ook troost, hoop, plezier en een zeker leedvermaak. De bekroonde Mensje van Keulen is een subliem verhalenschrijver en behoort tot de beste schrijvers in het Nederlandse taalgebied.

Recensie NBD Biblion:
Mensje van Keulen (1946) stond met haar debuut “Bleekers zomer’ (1972) meteen aan de top van de literaire wereld en sindsdien bleef ze het thema dat in dit werk aan de orde kwam trouw: de grauwheid van het menselijk bestaan. In deze verhalenbundel wordt een aantal verhalen gebundeld, waaronder ‘Bleekers zomer’, waarin het huwelijksleven centraal staat. In de verhalen komen de echtelieden er vroeg (vaak) of laat achter dat het huwelijk niet het sprookje is dat menigeen wordt voorgespiegeld. De man en de vrouw in deze verhalen komen al snel van een koude kermis thuis: misverstanden, de onmogelijkheid tot echte communicatie, de rolpatronen. Deze zaken spelen een rol wanneer het gaat om het mislukken van deze relaties. De verhalen zijn niet zozeer somber als wel meedogenloos: als lezer weet je, ook al begint het huwelijk nog zo fantastisch, dit kan alleen maar slecht aflopen. En dat doen de verhalen dan ook. Dus geen voer voor romantische geesten, maar wel voor lezers die houden van scherpe en rake observaties van de mens en literaire verhalen over de man-vrouwverhouding. (Norma Montulet)

Uitgever: Atlas Contact, Uitgeverij
Auteur: Mensje van Keulen
ISBN: 9789025453435
oktober 2018
224 pagina’s