Waterloper schrijfwedstrijd van start

Waterloper is een themaverhalenwedstrijd in de genres fantasy, horror en science fiction voor maximaal 10.000 woorden. De startdatum voor deze editie is 01 mei 2019. De deadline ligt op 31 mei 2019.
Waterloper is een themawedstrijd: Voor editie 2019 kan je kiezen uit drie thema’s die hieronder vermeld staan. Minimaal een hiervan moet in je verhaal terug te vinden zijn.

-Thema 1: Er is geen koe zo bont, of er is een vlekje aan.
-Thema 2: “In de donkere straat
Waar het belletje gaat,
Kletst het deurtje al rinkelend open”
(citaat uit het gedicht: “Snoepwinkeltje” van M.A. de Wijs-Mouton (1873-1947) uit bundel “Verzen voor de laagste klassen van Gymnasia,Lycea en Middelbare scholen, verzameld door G.G. van den Bosch-Pinke en Dr. G.E. Opstelten deel I, vijfde druk (gep.1937 door N.V. uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle)
-Thema 3: “Niet alle geheimen zijn bestemd om te worden gedeeld”
(Quote van Renate Dorrestein)

Alle informatie over deze wedstrijd kun je HIER vinden.
Let op: dit is een schrijfwedstrijd waarbij je inschrijfgeld moet betalen.