Nieuw: ‘Tijdecho’ van Leo A. A. de Jong

Nieuw: ‘Tijdecho’ van Leo A. A. de Jong

Had ik maar… Dat zou ik nu anders doen…

Zou het werkelijk iets uitmaken als je kennis had van de toekomst? Of is de tijdlijn onontkoombaar?

Leo de Jongs verhalenbundel Tijdecho grijpt het fenomeen tijd aan als centraal thema. In deze verzameling korte verhalen wordt er gespeeld met de soms grillige relatie tussen de toekomst en het verleden, die zich uit in herinneringen, dromen of andere mechanismen die je kunnen confronteren met een soort roep van vroeger: een tijdecho, die vaak onverbiddelijk is en tot ver in de toekomst gehoord kan worden.

De verhalen hebben een existentialistische inslag, waarbij de vraag ‘hoeveel invloed heb ik nu eigenlijk echt op mijn leven?’ vaak verrassend wordt beantwoord door de spelingen van het lot.

Auteur: Leo A. A. de Jong
Verschenen : 28 september 2020
ISBN: 978 94 930 5959 7
Verkoopprijs: 17,95 euro
Aantal pagina’s: 163
Uitgeverij Palmslag