WEL wedstrijd flitsverhaal/prozagedicht

WEL wedstrijd flitsverhaal/prozagedicht i.s.m. Lions Club Leuven Erasmus

Wedstrijd flitsverhaal/prozagedicht WeL i.s.m. Lions Club Leuven Erasmus: alle ultrakorte verhalen zijn WeLkom d.w.z. sprookjes, fabels, parabels, verhalende cursiefjes e.d. (voor een volwassen publiek). Per deelnemer max. één tekst. (1 à 2 blz, anoniem in te sturen (zie hoger), op drie exemplaren vóór 15-12-2018.

Prijzen: 400 €, 200 €, 125 €.

Reglement:

Enkel ongepubliceerd (ook niet op het internet) en niet bekroond werk insturen, gesteld in correct Nederlands. En origineel (we vergelijken met het net).
“WeL” behoudt zich het recht voor de inzendingen te publiceren, ook de niet bekroonde. Van deelname zijn uitgesloten: redactieleden van “WeL”, bestuursleden.
De jury kan prijzen niet toekennen of opsplitsen, er is geen commentaar over het juryverslag.
Ingezonden teksten worden niet teruggestuurd.
Teksten die porno of sadisme (of auteurs daarover) promoten zijn ongewenst.
Uitreiking in april.

Deadline: 15 december 2018

Meer informatie: http://uwel.welkomstraat.be/wedstrijden