Verwacht: ‘Wat als we niet waren betoverd’ van Sylvia Hubers

Verwacht: ‘Wat als we niet waren betoverd’ van Sylvia Hubers

De Nederlandse koningin van het zeer kort proza verkent in haar nieuwe bundel opnieuw het grensgebied tussen poëzie en proza. In deze poëtische verhalen ontdek je zowel de magie als de onttovering van het leven. De dichteres vertelt over de paradoxale angst voor een leven vol mogelijkheden, een nijpend schuldgevoel over het najagen van verlangens, en de verwarrende intimiteit wanneer ze een gekookt ei deelt met een vreemde. De prozagedichten variëren van geestige, originele overpeinzingen tot welhaast surrealistische belevenissen en nemen de lezer mee op een boeiende reis door een hoofd waarin heel veel gebeurt. De haast notitieachtige stijl van een gedeelte van de prozagedichten maakt dat ze een prettige illusie van vluchtigheid hebben, terwijl ze ook op slinkse wijze nieuwe gedachten en ideeën in het hoofd van de lezer planten. Dankzij Hubers bezie je het leven voorgoed met nieuwe verwondering.

Sylvia Hubers (1965) schrijft sinds 1987 poëzie, prozagedichten en zeer kort proza. Van 2009 tot 2013 was ze stadsdichter van Haarlem. Bij Prometheus verschenen eerder ‘Vandaar dit huwelijksleven’ (2009), ‘God gaf ons apparaten’ (2011), ‘Niet over het Spaarne!’ (2013) en ‘Hier moet ik ingrijpen’ (2015).

Over ‘God gaf ons apparaten’:
‘Sylvia Hubers is een dichter die etikettenplakkers en hokjesdenkers in verwarring brengt. (…) De argeloze lezer [wordt] totaal onverhoeds het diepe ingesleurd. Een royale verzameling poëzie, afgewisseld met korte prozagedichten.’ Renate Dorrestein

Auteur: Sylvia Hubers
Uitgever: Prometheus
Nederlands 1e druk
ISBN: 9789044637472
november 2018
Paperback 176 pagina’s